Checkliste: Live-streaming fra konferencer

For live-streaming gælder det som al anden videoproduktion, at der kan vælges løsninger svarende til at køre i en Fiat eller en Ferrari. I sidste ende handler det om behov og økonomi. Via en mobiltelefon kan man selv live-streame direkte til fx Facebook, eller man kan hyre et produktionshold med opsætning af lys, lyd, flere…